Almanya Federal Cumhuriyeti Ülke Analizi

Herkese Merhaba ,

Bu haftaki yazımızda , “Almanya Federal Cumhuriyeti Ülke Analizi” raporumuzla sizlerle birlikteyiz.

Stratejik olarak dünyanın en önemli üretim ve ticaret bölgelerinden birinde yer alan Almanya’nın omurgasını imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi burada da hizmet sektörlerinin öne çıktığını görüyoruz. Özellikle telekomünikasyon, yazılım ve bilişim, gıda ve inşaat gibi sektörler bu anlamda öne çıkmaktadır.

 

ALMANYA’NIN DIŞ TİCARETİNDE ÜLKELER & ÜRÜNLER

Almanya’nın 10 milyar $’ın üzerinde ihracat gerçekleştirdiği 27 ülke bulunmaktadır. Almanya’nın ürün bazında ihracatında özellikle nükleer reaktörler, kazanlar, makine ve aksamları ön plana çıkmaktadır. Bu ürünler Almanya’nın ihracatının yaklaşık %17,5’ini oluşturmaktadır

Almanya, %9,7 pay ve 48,7 milyar $ değerinde ithalat ile 2020 yılında 503,3 milyar $ değerinde gerçekleşen dünya hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında 2. sıradadır.

Türkiye İle Tİcaret

Almanya yıllardır Türkiye’nin en önemli pazarları arasında yer almakta olup, 2020 yılında en çok ihracat yapılan ülkeler arasında birinci sırada yer almaktadır. 2016 yılında 14 milyar dolar seviyesinde olan Almanya’ya genel ihracatımız, 2017-2019 yıllarında artmaya devam ederek 2019 yılında 16,6 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaşmış, 2020 yılı Mart ayı ile beraber tüm dünyayı etkisine alan Corona pandemisi nedeniyle 2020 yılını %3,8 gerileme ile yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde kapatmıştır.

Almanya Dış Ticaret Politikası

Almanya, Avrupa Birliği (AB)’nin kurucu üyelerindendir. Türkiye ile AB arasında 1996 yılından itibaren yürürlükte olan Gümrük Birliği sayesinde Türkiye’den Almanya’ya ATR belgesi ile gümrük vergisiz ihracat yapılabilmektedir.

Tarım ve Hayvancılık

Dünya Bankası rakamlarına göre tarım sektörü ülke GSYİH’sının sadece %0,75’lik kısmını oluşturmasına rağmen özellikle pandemiden sonra gıda güvenliği kapsamında tarım sektörü daha da önemli hale gelmiştir. Ülkede yaklaşık 262.776 adet tarım işletmesi bulunmakta ve söz konusu işletmeler ülke topraklarının yaklaşık yarısına tekabül eden 16,6 milyon hektarlık bir tarım arazisini kullanmaktadırlar. Ülkenin tarım politikası esas itibarıyla AB’nin Ortak Tarım Politikası (OTP) çerçevesinde şekillenmektedir.

Bu bağlamda gerçekleşen önemli fuarlar..

– AGRITECHNICA: Tarım ürünleri ve tarım makineleri sektörlerindeki Dünya’nın en büyük fuarlarından bir tanesidir. Hannover şehrinde her sene gerçekleştirilmektedir. 19 / 53 T.C. Ticaret Bakanlığı, 2022 –

FRUIT LOGISTICA: Meyve ve sebze sektörü ile kurutulmuş meyve, işlenmiş tarım ürünleri gibi alt kategorileri olan senede bir Berlin’de gerçekleştirilen bir fuardır. –

PROSWEETS COLOGNE: Şeker ve şekerli ürünler ile tatlılar ve atıştırmalıklar konusunda her yıl gerçekleştirilen bir fuardır. –

BİOFACH: Gıda, organik gıda ve tarımsal ürünler konusunda her sene Nürnberg’de gerçekleştirilen bir fuardır.

 

Sanayi

Almanya’da hizmet sektörünün GSYH içindeki payı diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi artış eğiliminde olmasına rağmen, sanayi hala ekonominin itici gücünü oluşturmaktadır. Ülkenin geleneksel olarak ağır sanayiye dayalı bir kalkınma modelini benimsemiş olmasından ve hizmet sektörlerinin de bir şekilde imalat sektörleri ile bağlantılı olup gücünü imalat tarafından almasından kaynaklanmaktadır.

 

Otomotiv

 

Almanya’nın en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü olan otomotiv sanayi; 800.000 kişiye sağladığı istihdam, diğer sektörlerle olan tedarik ilişkisi ve ürettiği katma değer ile Alman ekonomisinin temel direklerinden birini oluşturmaktadır. Sektör, küresel otomotiv endüstrisinin önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu manada, Alman otomotiv şirketleri yurt dışında Almanya’da ürettiğinden daha fazla araç üretmektedir. Sektörde yer alan şirketlerin büyük çoğunluğu KOBİ’lerden oluşmakta ve katma değerin %70’i tedarikçiler tarafından üretilmektedir.

Alman otomobil markaları, Brand Finance Global 500’ün 2021 sıralamasına göre 201,8 milyar ABD doları marka değerine sahiptir. Mercedes, Volkswagen, BMW, Porsche ve Audi ile dünyanın en değerli 10 otomobil markası arasında yer almaktadır. İlk 10’daki Alman 23 / 53 T.C. Ticaret Bakanlığı, 2022 şirketlerinin toplam marka değeri 197,2 milyar ABD

 

Havacılık ve Uzay

 

Hava-uzay araçları ve yedek parçalarının Almanya dış ticaretine ilişkin 2015 – 2021 yılları verilerine bakıldığında sektörde dış ticaret fazlası verildiği görülmektedir. Ancak, korona pandemisi akabinde uygulamaya konulan seyahat yasakları nedeniyle havacılık sektöründe sipariş sayısını azaltma, öteleme ve hatta iptaller nedeniyle oluşan daralmanın 2020 yılına kıyasla daha az olmakla birlikte 2021 yılında da hala devam ettiği görülmektedir.

 

 

Enerji

 

Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden Federal Almanya‘da 2021 yılı itibarıyla enerji kaynaklarını %34,3 oranında mineral yağlar, %23,7 oranında petrol, %21,3 oranında kömür ve linyit, %16,1 oranında yenilenebilir enerji, %6,2 oranında nükleer enerji ve %0,3 oranında diğer türler oluşturur. Bu bağlamda ülke fosil yakıtlar bakımından sınırlı kaynaklara sahip olup, büyük ölçüde dışa bağımlıdır ve kullanılan enerjinin yarısından fazlasını diğer ülkelerden ithal etmektedir. Söz konusu bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2017 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası yürürlüğe konulmuştur. Enerji arzının yenilenebilir kaynaklara dayanması ve enerji kullanımının daha verimli olmasını teminen düzenlenen yasada, enerji dönüşümüne ilişkin temel prensipler belirlenerek maliyet verimliliğine, elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji ile entegrasyonuna ve mevcut şebekelerin optimizasyonu sağlanarak modernize edilmesine özel önem atfedilmiştir.

 

Buna müteakip hazırlanan enerji dönüşümü izleme raporlarında, uluslararası enerji işbirliği çabalarının ekonomik faaliyetleri destekleyeceği ve siyasi açıdan ülkeyi güçlendireceği belirtilmektedir. Enerji sektörüne ilişkin olarak ülkede yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca, 2019 yılı itibarıyla Almanya genelinde 10 milyon adet ısınma sisteminin en az 10 yıllık olduğu tespit edilmiş olup, verimsiz olan ısınma sistemlerinin yenileri ile değiştirilmesi gündemde gelmiştir. Bu çerçevede, bahse konu yasa uyarınca, ev sahipleri ve kiracılar gibi hane halkının bile enerji dönüşümüne aktif katkı sağlaması amaçlanarak ülkede hane halkının güneş enerjisi kullanımı teşvik edilmeye başlanmıştır.

 

Madencilik

 

Almanya petrol ve maden cevheri bakımından büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Ülke taş kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklarına sahip olmakla birlikte, genel olarak metal-mineral kaynakları açısından yoksuldur. Diğer taraftan, Almanya’nın en büyük doğal kaynağı olan kömür uzun yıllar boyunca Federal Almanya endüstrisi için ekonomik büyüme ve kalkınmanın öncüsü olmuştur. Ancak bilindiği üzere Federal Almanya 2018 yılı sonunda son taşkömürü ocağını kapatıp üretimi durdurmuştur. Bu karar üretim maliyetlerinin ithalat maliyetleri ile kıyaslandığında çok yüksek kalmasından, konuya ilişkin devlet teşviklerinin giderek azalmasından ve taş kömürü çıkarılmasının doğaya verdiği zarardan kaynaklanmıştır

 

Bilişim ve Yazılım

 

F. Almanya’nın bilgi ve iletişim teknolojileri (BIT) pazarı, Avrupa’nın en büyük pazarlarından biridir. Almanya, dünya pazarında ise ABD, Çin, Japonya ve Birleşik Krallık ’tan sonra beşinci sırada yer almaktadır. BIT sektörü, F. Almanya’nın güçlü endüstriyel üretiminde ve dış ticaretinde büyük bir rol oynamaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, hem inovasyonun itici gücü hem de BIT ve güvenlik sektörlerinde uluslararası pazarlarda ‘Made in Germany’ markası ile yenilikçilik, kalite ve güvenilirlik alanlarında iyi bir algıya sahiptirler. Her geçen gün daha fazla uluslararası şirket F. Almanya’ya yerleşmeye karar vermektedir. Microsoft, Apple, Dell, Adobe, IBM, Oracle ve SAP gibi uluslararası firmalar F. Almanya’da büyük pazar paylarına sahiptirler.

 

PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE DİĞER BİLGİLER

 

İş Kültürü Avrupa’nın merkezindeki konumu Almanya’yı dünya piyasalarına açılmasında önemli bir kapı haline getirmektedir. Bunun yanında nitelikli nüfusu, ülkenin marka değeri, güçlü lojistik altyapısı, yüksek performanslı karayolu, demiryolu ve telekomünikasyon ağı yurtdışından gelen yatırımcılar için bir çok avantaj sunmaktadır. Ülkede Alman yatırımcı için geçerli olan hukuki düzenlemeler, yabancı yatırımcılar için de geçerlidir. Bir başka ifadeyle, yabancı yatırımcılar ilave yükümlülükler getirilmemiştir. Ülkenin sunduğu bu imkanlar, yatırım ve ticaret yapma konusunda yabancı işletmeler için teşvik unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Almanya’da iş yapmanın ülkenin iş kültürü bakımından bazı hususların dikkate alınmasını da gerekli kılmaktadır. Alman iş kültürü, disiplin ve bir takım ilkelerin ön planda olduğu, esnekliği çok az olan kurallardan oluşmaktadır. Hem iş hayatında hem sosyal hayatta randevu saatine riayet son derece önemlidir. Dolayısıyla, Almanlar katılımcıların toplantılara tam zamanında ve hazırlıklı olarak gelmesini beklerler. Toplantıya katılamayacak ya da geç katılacak kişilerin, bu durumlarını önceden bildirmeleri gerekmektedir. İş hayatına yönelik planlamaların uzun süreli yapılması nedeniyle, gerek e-posta gerekse telefonla alınacak randevuların birkaç hafta öncesinden ayarlanmasında fayda bulunmaktadır. Randevu talebinde bulunulurken tatil ve festival tarihlerinin dikkate alınması önemlidir.

İş için bir araya gelenler selamlaşmak için el sıkışırlar ve el sıkışma dışında bir temas iş yerinde uygun bulunmaz. İş yapma anlamında muhafazakar bir anlayışa sahiptirler, yeni fikir ve kavramlara da pek açık değildirler. Aynı organizasyon içinde bile bilginin serbestçe dolaşması uygun görülmemektedir. Kişisel bir ilişki kurulmadıkça, muhataplara karşı kompliman yapılması uygun karşılanmaz. Israrcı övgüler beklenmemekte ve hoş karşılanmamaktadır.

 

F. Almanya’nın Dış Ticareti

 

Türkiye ile F. Almanya’nın Dış Ticareti (Avro)

 

Güncel Konular

 

Karbon İzi – European Green Deal (Karşıt görüşler de bulunmaktadır) – Yenilenebilir Enerji ve Hidrojen Stratejisi

Online Satış – Özellikle tüketim ürünlerinde yaşanan online satış artışları

 

Almanya’da Business to Consumer (B2C)’de 1999-2019 Yılları Arasındaki Değişim (Milyar €)

 

Önemli Bilgiler ;

 

Makalemi okuduğunuz için teşekkürler,

Mahmut Sami SAKA

10.05.2022

 

No Comments

Post A Comment