İhracat Destekleri – Eximbank

İhracat gönüllülerine ve herkese merhaba diyerek bu yazıma başlamak isterim.

Ülke olarak rekor kırdığımız şu günlerde , ihracatın artarak ve gelişerek devam etmesini tüm firmalar için diliyorum.

Bu yazımızla birlikte “İhracat Destekleri” serimizi başlatıyoruz. Bu seride ihracat üzerine kurum & kuruluşların verdiği desteklere değinerek , bilgilendirmeler yapacağız .

Bu yazımızda Eximbank desteklerini ele alacağız .

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

Paketler arasında ; Kısa vadeli destekler , Orta-uzun vadeli destekler , Döviz kazandırıcı hizmetler gibi paketleri bulunmaktadır . Biz daha çok Kısa vadeli desteklere bu yazıda değineceğiz.

Kısa Vadeli Destek Paketleri ; Reeskont Kredisi , Sevk Sonrası Reeskont Kredileri , Kobi İhracat Hazırlık Kredisi , İhracata Hazırlık Kredisi ,Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi , Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı ..

Şimdi gelin bu paketleri detaylı inceleyelim.

Reeskont Kredisi nedir?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Eximbank’a tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.

Kimler için uygun?

İhracata yönelik mal üreten imalatçılar, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalar ve tüm ihracatçılar için.

Program ve Firma limiti nedir?

Reeskont Kredisi program limiti döviz kazandırıcı hizmet sunan firmalar ile savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar için 350 milyon USD’dir.

KOBİ firmalarda;

  • Mikro ölçekli firma limiti 250 bin USD,
  • Küçük ölçekli firma limiti 1 milyon USD,
  • Orta ölçekli firma limiti 5 milyon USD’dir.

Diğer firma limitleri 100 milyon USD’dir.

Firma limitleri Eximbank tarafından yapılacak tahsis çalışması kapsamında firma bazlı belirlenmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

İşlem alt limiti bulunmamaktadır.

 

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi programı ile ihracat alacaklarınız iskonto ediliyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacı karşılanıyor.

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi Nedir?

İhracatçı KOBİ’lere ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lere yönelik kullandırılan İhracata Hazırlık Kredisidir.

Kimler için uygun?

İhracatçı KOBİ’ler ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’ler için uygundur.

Program limiti nedir?

Kobi İhracata Hazırlık Kredisi programımız kapsamında 5.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullandırılabilmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

Kobi İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

İhracata Hazırlık Kredisi Nedir?

İhracata Hazırlık Kredisi Programı ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçı firmaların ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçıların uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçları karşılanıyor.

Kimler için uygun?

Bu krediyi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılar ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılar kullanabilmektedir.. 10.08.2017’den itibaren TL bazında Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve İhracata Hazırlık Kredisi sadece KOBİ’lere kullandırılmaktadır.

Ürünün amacı ne?

İhracatçıların uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırmak, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Program limiti nedir?

İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında ihracatçılara 25 milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırılabilmektedir..

İşlem alt limiti nedir?

İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Ürünün amacı nedir?

Kredi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılmaktadır.

Firma limiti nedir?

Program kapsamında firma bazında, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komiteleri tarafından ABD Doları bazında limit tahsis edilir. Komiteler tarafından belirlenen limitler gerektiğinde yıl içinde revize edilebilmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

İşlem alt limiti bulunmamaktadır.

Sevk Öncesi İhracat Kredisi Nedir?

Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK), ülkemiz ihracatına olan desteği artırmak ve farklı kanallardan ihracatçı firmalara ulaşabilmek için aracı bankalara vasıtasıyla kullandırıma sunulan kredi programıdır.

Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı nedir?

Program kapsamında Türk Eximbank tarafından sigortalanan vadeli alacaklar teminata alınarak ihracatçı firmalara sevkiyat vadesinden bağımsız kredi kullandırım imkanı sunulmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Poliçesi sahibi ihracata yönelik mal üreten imalatçılar ve tüm ihracatçılar ..

 

Bu tarz yazılan devamı için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

 

Makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederim ,

 

Kaynak : eximbank.gov.tr

 

Mahmut Sami SAKA

31.10.2021

 

No Comments

Post A Comment