İhracat 2022 Raporu -Türkiye 🇹🇷

Değerli Seyahat Yazarı Platformu Okuyucuları ,

 

2020 yılı ile başlayan pandemi , Rusya – Ukrayna savaşı süreçte ; ülke olarak ciddi bir gayretle süreci en iyi şekilde yönetmekteyiz.

2021 yılında 225,4 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığımız dönemi , 2022 yılı itibari ile 11.ay sonunda 253,138 Milyar $ ile büyük bir başarıya imza atmış bulunmaktayız ve 265,000 Milyar $ hedef rakama doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Türkiye’nin ihracat yapısının yeniden kurgulanması ile Orta-Doğu , Afrika , Balkan ülkelerin yanısıra , Avrupa ve Amerika kıtası ülkelere ihracatımızın ciddi oranda arttığını görmekteyiz.

Dip Not-1 : 2020 yılında küresel ekonomi %3,1 küçülürken Türkiye ekonomisi %1,8 büyümüş, 2021 yılında da %11 büyüyerek G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur.

Gelişmiş Ülkeler Büyüme Göstergeleri (%)

Sektörel Bazlı olarak değişimi inceleyecek olursak;

İmalat Sanayi Sektörlerinde İhracat

Dünya Mal Ticareti (Milyar Dolar)

Dünya İhracatında Ülke Sıralamaları, 2021

Dünya İthalatında Ülke Sıralamaları, 2021

Gelişmiş Ülkeler Büyüme Öngörüleri, 2022 (%)

Burada Çin’in dünyadaki konumunun çok önemli olduğunu düşünmekteyim.

Çin, 2022 yılında ekonomiyi destekleyici politikalara ağırlık verecektir.

Gelişen Ülkeler Büyüme Öngörüleri 2022 (%)

Burada Ülkelerin büyüme oranlarını ayrıca incelemek önemli diye düşünüyorum.

Ülkelerin Yıllık Büyüme Oranları (%)

Kurumların Türkiye GSYH Büyüme Beklentileri

Türkiye’nin detaylı ihracat rakamları incelendiğinde sektörel bazlı detayları daha net görebilmekteyiz.

Türkiye’nin Ülkelere Göre İhracatı

Dip Not-2 :

UNCTAD’ın raporuna göre küresel mal ve hizmet ticareti 2022’de %25 artışla 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Tedarik Zincirlerindeki Değişimi ele alacak olursak bu durum ülkelerin ihracat potansiyellerini tamamen değiştirdiğini görmekteyiz.

Çin ve ABD Limanlarında Yoğunluk

Çin’den ABD ve Avrupa’ya Teslimat Süreleri, Gün (Kapıdan Kapıya Teslimat)

Dip Not-3 :

Sanayi sektörlerinde 2021 yılında çok yüksek ihracat artışları gerçekleşmiştir.

Dip Not-4:

Türkiye’nin 2022 yılındaki yüksek ihracat artışında belirleyici olan bir unsur ihracat birim fiyatlarındaki artış olmuştur. Ortalama birim fiyatları %16,6 yükselmiştir.

Dip Not-5:

Türkiye’nin ihracatının 2021-2035 döneminde yıllık yaklaşık %7,24 artması beklenmektedir.

Dip Not-6:

Uzun vadeli risklerde ilk beş sırayı çevreyle alakalı risklerin doldurması dikkat çekmektedir

Dip Not-7:

Türkiye’nin bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde etkin rol aldığı görülmektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye, arabulucu olarak savaşın sona ermesine yönelik tara arı ortak bir masa etrafında buluşturmayı başaran ülke olmuştur. Türkiye bölgesindeki ve dünyadaki çatışma alanlarında yatıştırıcı ve barışçı rol oymaktadır.

Dip Not-8:

2000 yılında 87 trilyon $ olan küresel borç büyüklüğü, 2021 yılında 296 trilyon $ olmuştur.

Gelişen süreçler , ülkemizin ihracat gücünü artıran ve yeni dönemde lider ülkeler arasında yer alacağının göstergesidir.

Türkiye için İhracat’a devam diyoruz.

Makalemi okuduğunuz için teşekkür ederim,

Mahmut Sami SAKA

10/12/2022

No Comments

Post A Comment