Küresel Gıda Krizi ve İhracat Olanakları

Herkese Merhaba ,

Yazılarımızda malumunuz yeni iş sektörlerinin analizlerinin yanısıra , dünya gündeminden yola çıkarak küresel konulara da değiniyoruz.

Covid-19 ile birlikte birçok sektörde , birçok küresel krizle mücadele etmeye başladık . Bunların başında hammadde krizi , enerji krizi ve bununla birlikte gıda krizi boy göstermeye başladı .

Neler oluyor , hep birlikte inceleyelim ..

Dünya Gıda Krizi; Pandemi ile birlikte dünya çapında gıda fiyatlarında  yüksek artışlar göstermeye başladı ve  bir küresel krize, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal huzursuzluklara neden olmaya başladı.

Küresel Gıda Krizi raporuna göre, 55 ülkede 155 milyon kişi akut gıda kıtlığı çekiyor.

Covid-19 salgınıyla bağlantılı ekonomik krizler ve küresel ısınmayla bağlantılı gelişmeler, 20 milyon insanın daha akut gıda güvensizliği yaşamasındaki en önemli nedenler olarak gösterildi.

Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü Qu Dongyu, video konferans aracığıyla yaptığı açıklamada, gıda krizinin yeni bir drama dönüştüğü uyarısında bulundu ve “Durumun daha da kötüleşmesinin önüne geçmek için hep birlikte harekete geçmemiz gerekir.” dedi.

Krizin ana nedenlerinden biri ; tarım ürünleri üreten ülkelerdeki petrol fiyatlarındaki artışlardır. Petrol fiyatları gıdaların nakliye ve gıda endüstrisinde maliyet artışlarına neden oldu.

Diğer faktörler ise gelişmiş ülkelerdeki bioyakıt kullanımının artmasıyla beraber tarıma ayrılan arazilerin azalması ve özellikle Asya’da toplumun orta-sınıftaki bireylerinin gıda ürünlerine olan taleplerinin artmasıdır. Bu ortam dünyadaki gıda stoklarının azalmasına ve gıda fiyatlarında yükselişlere neden oldu. Ayrıca finansal krizin etkisiyle yatırımcılar gıda ürünlerini yatırım aracı olarak görmüşlerdir. Bu durumda artışların hızlanmasına neden olmuştur. Birçok ülkede bu kriz ciddi sorunlar yaratmıştır.

2022 yılında Avrupa , Amerika kıtaları başta olmak üzere birçok ülkede ciddi gıda kıtlıklarının ortaya çıkması beklenmektedir.

Tablo-1 de Dünya Gıda İthalatçılarını görüntülemekteyiz.

Tablo-1 Dünya Gıda İthalatçılar Listesi

Tablo-2 Dünya Gıda İhracatçılar Listesi

Tablo-3 Türkiye’nin Gıda İhracatı Gerçekleştirdiği Ülkeler Listesi

 

Ülkemiz listedende görüleceği üzere, ciddi bir üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen , ihracatçılar listesinde 34. sıradadır.

Bu krizle birlikte ciddi ihracat alanları açılacak ve bu durum önemli bir iş olanağına imkan sağlayacaktır.

 

Yeni makaleler için takipte olabilirsiniz.

Teşekkür ederiz ,

20.11.2021

 

No Comments

Post A Comment