Pazar Analizi – Mali Cumhuriyeti 🇲🇱

Bu haftaki yazımızda Mali ülkesini ve pazarını ele alacağız.

20 milyon nüfusu ile Afrika’nın önemli iş hacimlerinden birine sahip Mali Cumhuriyeti , Orta Afrika’nın parlayan yıldızı konumundadır.

Ülkenin Dış Ticareti

İthalat

Mali’nin Ülkelere Göre İthalatı 2020 (milyon dolar, % pay)

Mali batı Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Birliğine (WAEMU) ve ECOWAS üyesidir.

Mali’de bazı sektörler için özel teşvikler de uygulanabilmektedir. Mali’de özel desteğe tabi olan başlıca sektörler:

-Tarıma dayalı sanayiler-Su ürünleri üretimi-Hayvancılık
-Ormancılık
-Madencilik ve metalürji -Turizm ve otelcilik -Haberleşme

-Konut inşası
-Ulaştırma
-İnsan ve hayvan sağlığına yönelik yatırımlar-Mesleki ve teknik eğitime yönelik yatırımlar-Kültürel gelişime yönelik yatırımlardır.

Mali’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelişimi (Milyon Dolar)

Türkiye ile Ticari Durumu

Türkiye-Mali Dış Ticareti

Türkiye’nin Mali’ye İhracatında Başlıca Ürünler

Gümrük Vergileri

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeleri, üçüncü ülke menşeli ürünlerin ithalatında “ortak gümrük tarifesi (TEC)” uygulamaktadır.

Mali, ECOWAS ortak gümrük tarifesini 1 Ocak 2015’ten bu yana beş oranda (sıfır,%5,%10,%20 ve %35) uygulamaktadır

Mali’de Enerji sektörünü detaylı inceleyelim.

Enerji

Mali’de madencilik ile endüstriyel sanayinin gelişmesiyle her geçen yıl ortalama %10oranında artmakta olan 300 MW’lık enerji açığını kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) işbirliğiyle yapılacak projelerle karşılayabilmek adına bir dizi eylem planı uygulanmaktadır. PPP kapsamında yapılacak yatırımlar, Yatırım Promosyon Ajansı (API-MALI) mevcut teşvik sisteminden yararlandırılmasının yanında, yatırımcının destek unsurlarını ve sürelerini Mali hükümetiyle müzakere ederek belirlemesini mümkün kılmaktadır.

2019 yılında açıklanan Yenilenebilir Enerjiler için Ulusal Eylem Planı kapsamında Mali, kurulu yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar yaklaşık 1,42 GW’a (yaklaşık dokuz kat dahafazla kapasiteye) çıkarmayı hedeflemektedir. Ülke ayrıca, önümüzdeki on yıl içinde 600 MW’tan fazla şebeke dışı yenilenebilir enerji üretmeyi hedeflemiştir.

Mali’nin hidroelektrik, güneş ve rüzgâr gibi yalnızca kendi enerji kaynaklarını kullanarak 1 GW’lık enerji üretme potansiyeli bulunmaktadır. Elektriğe ulaşım oranının şehirlerde %55,kırsal kesimde %18 olduğu Mali’de, enerji yatırımları açısından önemli bir potansiyelmevcuttur.

Ülkenin toplam 1150 MW’lık henüz kullanılmamış hidroelektrik kaynakları vardır. Hâlihazırda elektrik üretimi yapan 4 adet HES’te toplam 311,7 MW’lık elektrik üretilmektedir.

Ülkede kurulu hidroelektrik santralleri

Makalemi okuduğunuz için teşekkür ederim,

Mahmut Sami SAKA

21.05.2022

.

No Comments

Post A Comment