Sektör Analizi – Güneş Paneli İhracatı

58,7 Milyardolar Dünya Geneli İhracat Bedeline Ulaşan Güneş Paneli Sektörünü İnceliyoruz ..

Bu makalemizde ; Güneş Paneli ürünlerini ihracatı ile ilgili bazı verilere ve çalışma yöntemlerine kısa analizlerle ulaşabilirsiniz..

854140 Işığa duyarlı yarı iletken cihazlar, dahil. fotovoltaik hücreler monte edilmiş  ürünleri ile ilgili kapsamında 2020 yılı Dünya geneli İthalat verilerine göre ithalat rakamı 58,7   Milyar Dolardır..

Tablo-1 : 2020 Yılı İthalatçılar Listesi-Dünya Geneli

Tablo:2 2020 yılı İhracatçılar listesi -Dünya Geneli

Tablo-3: 2020 yılı -Türkiye – İhracat Listesi

Türkiye Dünya geneli ihracat pazarının %0,3’inde yer almakta olup , başlıca ihracat yaptığı ülkeleri Tablo-3 den görebiliyoruz .

Türkiye’de bu alanda öne çıkan üreticiler-ihracatçıları inceleyecek olursak ;

Ayrıca , örnek oluşturması adına Güneş Paneli talebini altta görebilirsiniz ( daha fazla örnek için ek dosyaları inceleyiniz)

İhracat kapsamında Tavsiye Edilen Çalışmalar ;

 • Firmanın internet sitesinin incelenmesi, içerik ve yabancı dil konusundaki eksiklerin tespiti
 • Rakip firmaların internet sitelerinin incelenmesi ve iyi uygulama örneklerinin raporlaştırılması
 • Ürün kataloğunun incelenmesi, içerik ve yabancı dil konusundaki eksiklerin tespiti
 • Rakip ürün kataloglarının incelenmesi ve iyi uygulama örneklerinin raporlaştırılması
 • İstek doğrultusunda sosyal medya hesaplarının (Linkedin, Google My Business, Google Analytics vs.) oluşturulması ve hizmet süresinde bu hesapların yönetilmesi
 • Rakip sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve iyi uygulama örneklerinin raporlaştırılması
 • Sosyla medya hesapları için content marketing stratejisi doğrultusunda yabancı dilde içeriklerinin oluşturulması
 • Kompass/Europages/Tradekey/Alibaba/Industry/TurkishExporter/TradeAtlas gibi e-ticaret sitelerinde firmanız adına hesapların oluşturulması ve bu hesapların hizmet süresi boyunca takibi/yönetilmesi
 • Yurtdışı Hedef Pazarların Analizi ve Potansiyel Müşterilerin Araştırılması
 • Firmanın kataloğu içerisinde ilgili öncelikli ürünlerin tespit edilmesi
 • Uluslararası ticaret verileri kullanılarak öncelikli ürünler içerisindeki rekabetçi ürün/ürünlerin tespit edilmesi
 • Rekabetçi ürün/ürünlerin GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarının tespit edilmesi ve (varsa) mevcut GTİP kodlarının doğrulanması
 • Rekabetçi ürün/ürünlerin diğer ülkelerdeki tarife bazında farklılaşan olası GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarının tespit edilmesi
 • Uluslararası ticaret verileri ile veri matrisi oluşturulması ve ürün/ürünlerin satılabileceği en yüksek potansiyele sahip 10 ülkenin (veya sektörün) tespit edilmesi –
 • Firma öncelikleri ve belirlenen ihracat stratejisi kapasında firma ile müzakere edilmesi ve potansiyeli en yüksek ülkeler içerisinden 4 hedef ülkenin (veya sektörün) tespit edilmesi
 • Ürünün uluslararası pazarda konumlandırılması ve firmanın potansiyel alıcılarının tespit edilmesi
 • Potansiyel alıcıların SIC (Standard Industrial Classification) ve NAICS (North Amrican Industry Classification System) kodlarının tespit edilmesi – Ayrıca üyelik yapılarak
 • Potansiyel alıcıların Hoovers ve Kompass kategorilerinin belirlenmesi – Ayrıca üyelik yapılarak
 • SIC/NAICS kodlarından ve Hoovers/Kompass kategorilerinden hareketle potansiyel alıcı firmaların iletişim bilgilerinin uluslararası rehberlerden temin edilmesi
 • Bu firma listelerinin ihracat stratejisi ekseninde filtrelenmesi
 • İhraç ürününe ve firma sektörüne uygun uluslararası fuarların araştırılması
 • En güncel iki sektör fuarının katılımcı listelerinin incelenmesi ve bu katılımcılar içerisindeki olası potansiyel müşterilerin belirlenmesi
 • Uluslararası önemli rakip firmaların araştırılması
 • Kıyaslama (benchmark) çalışması (rakip/işlevsel/genel/firma özel talep kıyaslamaları)
 • Rakip uluslararası satış kanallarının araştırması
 • Rakip bayi listelerinin oluşturulması ve analizi
 • Rakip fiyat analizi
 • Uluslararası telefon görüşmeleri için konuşma senaryoları (script) oluşturulması
 • Uluslararası e-posta yazışmaları için yazışma senaryoları (script) oluşturulması
 • Yapılan görüşmeler neticesinde e-posta tanıtımlarının yapılması ve firma için uluslararası müşteri portföyünün rehberinin oluşturulması
 • Pazar araştırması raporun hazırlanması
 • İhracat danışmanlığı sürecinde kullanılan metodolojinin ve araçların ilgili firma çalışanına eğitim olarak aktarılması

Zamanınız için teşekkür ederim,

Mahmut Sami Saka

15.07.2021

Tags:
, , ,
No Comments

Post A Comment