Tarım ve İş Makinaları İhracatı Analizi

Bu raporda Tarım ve İş Makinaları ihracatı ile ilgili bazı verilere ve çalışma yöntemlerine kısa analizlerle ulaşabilirsiniz..

8424 Sıvıları veya tozları püskürtmek, dağıtmak veya püskürtmek için elle çalıştırılan veya çalıştırılan mekanik cihazlar; dolu olsun olmasın yangın söndürücüler (yangın söndürücü bombalar ve el bombaları hariç);püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar (8515pozisyonundaki metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak püskürtülmesi için elektrikli makineler ve cihazlar hariç); buhar veya kum püskürtme makineleri ve benzeri jet püskürtme makineleri; bunların parçaları ürünleri ile ilgili kapsamında 2020 yılı Dünya geneli İthalat verilerine göre ithalat rakamı 22 Milyon dolardır .

Türkiye Dünya geneli ihracat pazarının %1,2’sinde yer almakta olup, başlıca ihracat yaptığı ülkeleri Tablo-3 den görebiliyoruz.

Türkiye’de bu alanda öne çıkan üreticiler-ihracatçıları inceleyecek olursak ;

Sektörle ilgili birkaç güncel talebi inceleyecek olursak ;

 

Yapılacak Çalışmalarla İlgili Detaylar;

İnternet sitesinin incelenmesi, içerik ve yabancı dil konusundaki eksiklerin tespiti

• Rakip firmaların internet sitelerinin incelenmesi ve iyi uygulama örneklerinin raporlaştırılması

• Ürün kataloğunun incelenmesi, içerik ve yabancı dil konusundaki eksiklerin tespiti
• Rakip ürün kataloglarının incelenmesi ve iyi uygulama örneklerinin raporlaştırılması

• Sosyal medya hesaplarının (Linkedin, Google My Business, GoogleAnalytics vs.) oluşturulması

• Rakip sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve iyi uygulama örneklerinin raporlaştırılması

• Sosyal medya hesapları için content marketing stratejisi doğrultusunda yabancı dilde içeriklerinin oluşturulması

•Kompass/Europages/Tradekey/Alibaba/Industry/TurkishExporter/TradeAtlas gibi e-ticaret sitelerinde  hesapların oluşturulması ve bu hesapların hizmet süresi boyunca takibi/yönetilmesi

• Yurtdışı Hedef Pazarların Analizi ve Potansiyel Müşterilerin Araştırılması• Firmanın kataloğu içerisinde ilgili öncelikli ürünlerin tespit edilmesi

• Uluslararası ticaret verileri kullanılarak öncelikli ürünler içerisindeki rekabetçiürün/ürünlerin tespit edilmesi

• Rekabetçi ürün/ürünlerin GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarının tespitedilmesi ve (varsa) mevcut GTİP kodlarının doğrulanması

• Rekabetçi ürün/ürünlerin diğer ülkelerdeki tarife bazında farklılaşan olası GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarının tespit edilmesi

• Uluslararası ticaret verileri ile veri matrisi oluşturulması ve ürün/ürünlerin satılabileceği en yüksek potansiyele sahip 10 ülkenin (veya sektörün) tespit edilmesi –

• Firma öncelikleri ve belirlenen ihracat stratejisi kapasında firma ile müzakere edilmesi ve potansiyeli en yüksek ülkeler içerisinden 4 hedef ülkenin (veya sektörün) tespit edilmesi

• Ürünün uluslararası pazarda konumlandırılması ve firmanın potansiyel alıcılarının tespit edilmesi

• Potansiyel alıcıların SIC (Standard Industrial Classification) ve NAICS (North AmricanIndustry Classification System) kodlarının tespit edilmesi – Ayrıca üyelik yapılarak

• Potansiyel alıcıların Hoovers ve Kompass kategorilerinin belirlenmesi – Ayrıca üyelik yapılarak

• SIC/NAICS kodlarından ve Hoovers/Kompass kategorilerinden hareketle potansiyel alıcı firmaların iletişim bilgilerinin uluslararası rehberlerden temin edilmesi – Ayrıca üyelik yapılarak

•Firma listelerinin ihracat stratejisi ekseninde filtrelenmesi

• İhraç ürününe ve firma sektörüne uygun uluslararası fuarların araştırılması

• En güncel iki sektör fuarının katılımcı listelerinin incelenmesi ve bu katılımcılariçerisindeki olası potansiyel müşterilerin belirlenmesi
• Uluslararası önemli rakip firmaların araştırılması

• Kıyaslama (benchmark) çalışması (rakip/işlevsel/genel/firma özel talep kıyaslamaları)• Rakip uluslararası satış kanallarının araştırması
• Rakip bayi listelerinin oluşturulması ve analizi
• Rakip fiyat analizi

• Uluslararası telefon görüşmeleri için konuşma senaryoları (script) oluşturulması• Uluslararası e-posta yazışmaları için yazışma senaryoları (script) oluşturulması

• Yapılan görüşmeler neticesinde e-posta tanıtımlarının yapılması ve firma için uluslararasımüşteri portföyünün rehberinin oluşturulması
• Pazar araştırması raporun hazırlanması

Makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederim,

Mahmut Sami Saka

08.10.2021

No Comments

Post A Comment