Türkiye ile Çin İş Birliğinin Dünya Ekonomisine Etkisi /

Herkese Merhaba ,

Bu hafta yazımızda geleceğin en önemli partnerliklerinden biri olarak inşa edildiğini düşündüğüm Türkiye – Çin İş Birlikteliği hakkında rakamlarla bazı bilgiler ve yorumlarımı bulabilirsiniz .

Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili kısa bilgilere bakalım öncelikle..

GSYİH ( Milyon $ ) : 19.3735.86 (Nisan 2023, IMF)
KBGSYİH ( $ ) :13. 721 (Nisan 2023, IMF)
Büyüme Oranı ( % ) :5,24 (Nisan 2023, IMF)

Nüfus : 1.411.961.000 (Nisan 2023, IMF)

Özellikle pandemi sonrası Çin Dünyanın en büyük üretici ve ihracatçısı duruma gelmiştir.

2022 yılı dış ticaret verilerine göre Çin, en yüksek ticaret hacmine sahip, en fazla dış ticaret fazlası veren, birinci sıradaki ihracatçı ve ikinci sıradaki ithalatçı ülkedir. Ülkenin ihracatında en önemli ürün grupları: makinalar, motorlu kara taşıtları ve aksamı, elektrikli makina ve cihazlar, ecza, mineral yakıtlar ve yağlar mekanik cihazlar ve aletler, mobilyalar ve aydınlatma cihazları, plastikler ve plastikten mamul eşyalar,. Ülkenin ithalatında en önemli ürün grupları elektrikli makina ve cihazlar, mineral yakıtlar, yağlar, mekanik cihazlar ve aletlerdir.

 

Ülkenin Dış Ticareti

Çin’in başlıca ihracat yaptığı ülkeler ;

Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli hususlardan biri ise 2022 yılında UNCTAD Dünya Yatırım Raporuna göre Çin, dünyada ABD’NİN ardından en çok yabancı yatırım alan (akış) 2. sıradaki ülkedir. 2020 yılında ülkeye giren yabancı sermaye miktarı 149 milyar dolar iken 2021 yılında 181 milyar dolar olmuştur. Ülke içindeki DYY stoku 2021 yılında 2 064 milyar doların üstünde , ülkenin yurt dışındaki DYY stoku 2 582 milyar dolara yakındır.

 

Şimdi Türkiye ile olan ticaret hacmini kısaca irdeleyelim.

Türkiye-Çin arasındaki ticaret değerleri incelendiğinde 2022 yılında ülkeye ihracatımız 3,28 milyar dolar, ithalatımız 41,3 milyar dolar seviyesindedir. Çin 2022 yılında ihracat yaptığımız ülkeler arasında 18. Sırada yer almıştır ve ülkemiz ihracatındaki payı %1,3 olmuştur. Ülkeye ihracatımız bir önceki yıla göre %10,4 oranında azalmıştır. İthalat yaptığımız ülkeler arasında Çin 2022 yılında, 41milyar dolar ile 2. Sırdaki tedarikçimiz konumundadır ve toplam ithalatımızdaki payı %11,4 olmuştur. Ülkeden ithalatımız bir önceki yıla kıyasla %28,3 oranında artmıştır.

Türkiye-Çin Dış Ticareti

Türkiye’nin Çin’e İhracatında Başlıca Ürünler

Türkiye’nin Çin’den İthalatında Başlıca Ürünler

Yatırım İlişkileri T.C. Merkez Bankası verilerine göre Çin’de ülkemize ait yarım miktarı 2001 yılında 2 milyon dolar seviyesinde iken 2021 yılında 195 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Çin ‘in ülkemize yatırımları ise 2002 yılında 1 milyon dolar ile başlamış, 2013 yılından itibaren de hızlanarak artmış ve 2020 yılında 1.197 milyon dolara ulaşmış, 2021 yılında ise 583 milyon dolar olmuştur.

Önemli Not ;

Rusya – Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan tedarik zinciri sorunu ile Çin ve Türkiye ticari stratejik ortaklığını artırmaktadır ve bu durum üretici , ihracatçılar için çok kıymetlidir.

Özellikle yakın tarihde birçok Çinli yatırımcıların ülkemizde iş ortaklıklarını görmeye başlayacağız.

Türkiye Yüzyılı ; başta Avrupa olmak üzere , Dünya’nın dört bir yanında etkisini fazlasıyla hissettirecek.

Take off durumda bir uçak gibi ülkemizin dünya semalarında seyrini izlemeye hazır olunuz.

Lütfen şimdi kemerinizi bağlayınız, koltuğunuzu dik, masanızı kapalı ve güneşliğinizi açık durumuna getiriniz 🙂 

İyi Seyirler…

 

Mahmut Sami SAKA

17/06/2023

 

No Comments

Post A Comment