Vietnam Pazar Analizi

Herkese Merhaba ,

Uzun bir süredir, seyahat yoğunluğumdan dolayı yazılarıma ara vermek durumunda kaldım . Bu hafta pazar yazımızda Vietnam Pazar Analizi ile sizlerle birlikteyiz.

Şimdiden iyi okumalar dilerim.

 

2020 yılında Vietnam’ın nüfusu 97,3 milyon kişiye ulaşmıştır. Nüfusun %35 şehirde, %75 kırsal alanda yaşamaktadır. Nüfus ülkenin iki büyük pirinç üretim deltasında (Kuzeyde Kızıl Nehir, Güneyde Mekong) ve yoğunlaşmıştır.

 

Vietnam’nin Dış Ticaret Göstergeleri (milyon dolar)

Vietnam, 2020 yılında toplam 348 milyar dolar ihracat ve 280 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir.

 

Vietnam’ın İthalatında Başlıca Ürün Grupları-

 

Vietnam’ın Ülkelere Göre İthalatı 2020

 

TÜRKİYE İLE TİCARET

 

Türkiye’nin Vietnam’a İhracatında Başlıca Ürünler

Hemen her ülkede olduğu gibi Vietnam’da da yerel gelenekler ve iş yapma biçimleri ticari faaliyetleri etkilemekte, başarılı olmak isteyen yabancı işadamlarının bu gelenekleri ve iş yapma biçimlerini önceden bilmeleri ticari faaliyetlerinde onlara yardımcı olmaktadır, Bu bakımdan işadamlarımızın yerel kültürel özellikleri ve özellikle iş yapış biçimleri konusunda bilgi sahibi olmaları onların bu ülke ile olan ticari faaliyetlerinde kolaylıklar sağlayacaktır.

 

Türkiye- Vietnam Ticaretinin Yıllara Göre Seyri ( bin dolar)

 

HO CHİ MİNH CİTY ŞEHİR PROFİLİ

Şehrin Tarihi Eski adı Saygon olan şehir, Vietnam Savaşı’nın ardından Komünist Kuzey’in eline geçtikten sonra Hanoi Hükümeti tarafından Ho Chi Minh City olarak adlandırılmıştır. 1993 yılına kadar hükümetin bir politikası olarak şehir kimliğinden arındırılmıştır. Çin’dekine benzer bir şekilde sadece izne sahip olan vatandaşların şehirde mülkiyet ve iş kurma hakkı vardı. Bu yüzden 1990’lara kadar şehrin resmi nüfusu 3 milyonda kalmıştır. Günümüzde ise şehir büyük bir gelişme göstermektedir. Bu gelişim şehrin etrafındaki uydu kentlerin sayısından, yüksek binalardan, yeni oteller ve şehir merkezinde yer alan modern mağazalardan, trafikten ve kirlilikten rahatlıkla anlaşılmaktadır.

 

Ho Chi Minh Şehrinin Vietnam Ekonomisindeki Yeri

Ho Chi Minh City’yi ziyaret edecek kişilerin ilk dikkatini çekecek şey kuşkusuz motosikletler olacaktır. Motosikletler şehirdeki en önemli ulaşım araçlarıdır. Şehirde aşağı yukarı 3 milyon adet motosiklet olduğu tahmin edilmekte olup bu da aşağı yukarı her iki kişiden birisine bir motosiklet düştüğü anlamına gelmektedir. Bu rakamın daha da artması beklenmektedir. şehirdeki araç ulaşımının %60- 65’i motosikletler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Mahalle bakkalları ve süpermarketler Ho Chi Minh City şehrinde hızla Pazar paylarını arttırmaktadır. 2002 yılında modern perakende zincirleri (alışveriş merkezleri ve mahalle bakkalları) toplam gelirin %15’ini oluştururken 2011 yılında paylarını %35’e yükseltmişlerdir. 2005- 2011 yılları arasında geleneksel marketlerin sayısı 300’den 200’e düşmüştür.

 

GENEL DEĞERLENDİRME

Vietnam ekonomisi son yıllarda çevre ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerin de artmasına bağlı olarak hızlı bir büyüme trendi içerine girmiştir. Ülkenin artan geliri doğal olarak kendisini tüketicilerin harcama eğilimlerinde göstermektedir. Geliri artan tüketiciler henüz 47 yavaş da olsa batı ülkelerinden gelen ürünlere karşı oldukça ilgilidirler. 88,7 milyonluk nüfusu ile de Vietnam oldukça büyük bir pazardır. Ülkede kişi başına düşen milli gelir satınalma gücü paritesine göre 2012 yılında sadece 3.584 dolar olmasına rağmen ülkede var olan gelir eşitsizliğine bağlı olarak yüksek gelirli Vietnamlıların sayısı oldukça fazladır. Bunun yanında, kırsal alanlar ile şehirler arasında da önemli bir gelir farkı bulunmaktadır ve ülkede şehirleşme oranı hızlı bir şekilde artmaktadır. Oldukça genç bir nüfusa sahip olan Vietnam’da genç tüketiciler bir batılı gibi yaşamaya çalışmakta olup batı tarzı yaşam felsefesini hayatlarının her kısmına sokma gayreti içerisindedirler. Batı tarzı ürünlerin de tüketilmesi buna dahildir. Hanoi ve Ho Chi Minh City gibi şehirlerde yüksek satınalma gücüne sahip birçok Vietnamlının yanı sıra oldukça fazla sayıda yabancı ve turist de bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizin de ihraç ettiği gıda ürünlerinin önemli bir kısmı iklim ve sosyolojik faktörlerin doğurduğu sonuçlardan ötürü Vietnam’da üretilememekte olup neredeyse tamamı ithalat yoluyla temin edilmektedir. Bu faktörler gıda ürünleri açısından önemli bir potansiyel doğurmaktadır.

 

İlginiz için teşekkür ederiz,

Mahmut Sami SAKA

03.07.2022

No Comments

Post A Comment